Antistatický náter

aplikácia-07

Odporúčania

Vodivý sľudový prášok, vodivý oxid titaničitý, vysoko vodivý uhlíkový prášok.

Začnite formulovať

Svetlofarebný vysoko nanášaný epoxidový antistatický náter:

Časť A
Epoxidová živica 30 E-44
xylén 14  
Butylalkohol 6  
Odplyňovacie činidlo 0,2  
Silánové väzbové činidlo 0,2  
Polyamidový vosk 1  
Prostriedok proti usadzovaniu 0,5 NOELSONTM
Vodivý sľudový prášok 24 NOELSONTMEC-300
Síran bárnatý 3.5 NOELSONTM
Ti02 6.5  
Výplň mastenca 3.5  
Časť B
Tužidlo z epoxidovej živice 25  

Antistatický náter terasy:

Časť A
Epoxidová živica 33 Nízkomolekulárne epoxidové živice Bisfenol A, epoxidový ekvivalent: 90
xylén 16.5  
Butylalkohol 7  
Reaktívne riedidlo 5  
Ti02 5  
Nivelačný prostriedok 0,3  
Odplyňovacie činidlo 0,2  
Mikronizovaný oxid kremičitý 0,5  
Vodivý sľudový prášok 23 NOELSONTMEC-300
Ťažký uhličitan vápenatý 9.5  
Časť B
Tužidlo z epoxidovej živice 100  
A/B = 4:1 (podľa hmotnosti)