Antistatický náter

app-07

Odporúčania

Vodivý sľudový prášok, vodivý oxid titaničitý, vysoko vodivý uhlíkový prášok.

Spustiť formuláciu

Svetlý vysoko odolný epoxidový antistatický náter:

Časť A
Epoxidová živica 30 E-44
Xylén 14  
Butylalkohol 6  
Odplyňovacie činidlo 0,2  
Silánové spojovacie činidlo 0,2  
Polyamidový vosk 1  
Prostriedok proti nastavovaniu 0,5 NOELSONTM
Vodivý sľudový prášok 24 NOELSONTM  EC-300
Síran bárnatý 3.5 NOELSONTM
TiO2 6.5  
Výplň mastenca 3.5  
Časť B
Tvrdidlo z epoxidovej živice 25  

 Antistatický náter terasy:

Časť A
Epoxidová živica 33 Nízkomolekulárne epoxidové živice bisfenolu A, epoxidový ekvivalent: 90
Xylén 16.5  
Butylalkohol 7  
Reaktívne riedidlo 5  
TiO2 5  
Nivelačný prostriedok 0,3  
Odplyňovacie činidlo 0,2  
Mikronizovaný oxid kremičitý 0,5  
Vodivý sľudový prášok 23 NOELSONTM  EC-300
Ťažký uhličitan vápenatý 9.5  
Časť B
Tvrdidlo z epoxidovej živice 100  
A / B = 4: 1 (hmotnostné)