Vodivý a antistatický pigment

Vodivé a antistatické pigmenty rozptyľujú neočakávaný výboj statickej elektriny vo vysokonapäťovej technike a elektronických produktoch, čo sú len dve oblasti s jedinečnými požiadavkami, pokiaľ ide o povrchy materiálov a nátery.Dlhodobé vystavenie statickej elektrine a výbojom môže mať tiež vážny vplyv na odolnosť a výkon materiálu.

Vodivý sľudový prášok

  • EC-300

Vodivý oxid titaničitý

  • EC-320

Vodivá uhlíková čerň

  • EC-380

Vodivý oxid zinočnatý

  • EC-400

Vodivé uhlíkové vlákno

  • EC-500

Vodivý polyanilín

  • EC-600

Vodivý pigment

  • EC-420

Mikrokryštalický grafit

  • EC-F1